Firma byla založena v r. 1992 a za dobu své existence má za sebou řadu vyprojektovaných a následně realizovaných dopravních a inženýrských staveb. V současné době máme deset zaměstnanců, Ing. Daniela Škubalová je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a je autorizovaným inženýrem v oboru inženýrských a dopravních staveb.

Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace:

 
    dokumentace pro územní rozhodnutí  

 

 
    dokumentace pro stavební povolení  
    dokumentace pro zadání stavby  
    realizační dokumentace stavby  


 

Webdesign - Vladimir Jakubec 2011